vrijdag 10 juli 2015

Quirijnstokpark; Vogeltelling 10-07-2015

Ad Kolen.


Broedvogelinventarisatie in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord, met een IJsvogel als toegift!


Al aan het begin van de telronde een leuke waarneming gedaan; een IJsvogel vliegt laag over de vijver naar het noordelijke eiland. De vogel vliegt snel en is direct weer buiten beeld. De typische manier van vliegen en de felle blauwe tinten van de veren springen er zo uit dat deze tropisch aandoende verschijning niet te missen is. Deze vogelsoort al vaker gezien in het park, maar dat is al weer enkele jaren terug! Twee enthousiaste berichtjes van Hans en Agnes van Poppel, aan het begin van deze maand zagen ze tweemaal een IJsvogel in het park, maakte me extra alert. Hoewel de aantallen van IJsvogel landelijk gezien weer in de lift zitten valt het in onze omgeving nog aardig tegen. De waarnemingen zijn nog bepekt in Tilburg en de wat wijdere omgeving.
Konijn (Oryctolagus cuniculuc)  talrijk aanwezig in het Quirijnstokpark.

Twee Gaaien zitten op de rand van een van de lagere balkons van de meest noordelijke flat. Ze hebben beiden iets wits, iets eetbaars waarschijnlijk in de snavel.


WAARGENOMEN VOGELS:

Tamme eend (Anas platyrhynchos forma domestica)      8
Houtduif (Columba  palumbus)                                         5z     
Gierzwaluw (Apus apus)                                                   1
IJsvogel (Alcedo atthis)                                                     1
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)                            4z    
Roodborst (Erithacus rubecula)                                        1z       
Merel (Turdus merula)                                                       11&2z  
Zwartkop (Sylvia atricapilla)                                               4z 
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)                                           5z 
Pimpelmees (Parus caeruleus)                                          1
Koolmees (Parus major)                                                     9
Boomklever (Sitta europaea)                                              2
Gaai (Garrulus glandarius)                                                 2
Ekster (Pica pica)                                                                6 
Kauw (Corvus monedula)                                                   1 
Zwarte kraai (Corvus corone)                                             7 
Vink (Fringilla coelebs)                                                      1&5z  

 Aantal vogels                                                                    76
 Aantal vogelsoorten                                                          17
   
Konijn (Oryctolagus cuniculus)                                         14


Mail me als je wilt reageren; adkolen@kpnmail.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten