zaterdag 10 december 2016

Dongevallei; Vogeltelling 2016-12-09
Grote zilverreiger als een witte stip aan de oever.Vrijdag 9 december 2016, 08.30 u. – 11.30 u.
Halfzware bewolking, matige wind, 9°C tot 11°C.

Vogeltelling in de Dongevallei door Ad Kolen.

 

Vogels
Aalscholver
3
Grote zilverreiger
1
Blauwe reiger
1
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
8
Grauwe gans
1
Soepgans
24
Grote Canadese gans
60
Nijlgans
4
Krakeend
19
Wilde eend
59
Soepeend
5
Buizerd
1
Waterhoen
13
Meerkoet
25
Watersnip
10
Kokmeeuw
44
Stormmeeuw
1
Zilvermeeuw
1
Houtduif
`6
Turkse tortel
2
Winterkoning
2
Roodborst
2
Merel
3
Pimpelmees
5
Koolmees
8&4z
Ekster
11
Kauw
8
Roek
3
Zwarte kraai
8
Spreeuw
22
Vink
10
Groenling
12
Aantal vogels
369
Aantal vogelsoorten
33

 
Zoogdieren
Konijn
4


 
 
 
Opvliegende grote zilverreiger.

 
Verspreidt over de Dongevallei 4 paren knobbelzwanen geteld. Het lijkt of ze al een eigen gebied, een territorium, gekozen hebben.

Even ten noorden van de brug over de Donge aan de Reuverlaan wordt een buizerd door een zwarte kraai achtervolgd.

Een groep van 35 overvliegende  ganzen blijken Kolganzen te zijn aan hun roep te horen. Ze vliegen in een mooie V-vorm naar het noordoosten.Bijzondere vormen van een boswilg.
 

 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 

 
 
 
 
De roodporiehoutzwammen staan er nog schitterend bij.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten