zondag 25 december 2016

Grote zilverreiger in het Quirijnstokpark
Grote zilverreiger in het Quirijnstokpark:
De vijver naderende vanuit het oostelijke bosplantsoen vliegt een grote zilverreiger (Casmerodius albus) op uit een boom langs de vijver waar ook een Aalscholver in de top zit. De grote witte reiger vliegt helaas snel het park uit naar het oosten!  Eerder al grote zilverreigers gezien in de beide andere gebieden waar gestructureerde vogeltellingen worden uitgevoerd; het Noorderbos en de Dongevallei. Grote zilverreigers nemen in aantallen toe in ons land. Zowel de aantallen van de broedvogels als van de overwinterende vogels stijgen. Deze opvallende grote, geheel witte vogel is goed te volgen. Nagenoeg iedere grote zilverreiger wordt dan ook opgemerkt. Broeden doen ze vanaf 1978 in ons land. In de winter verblijven meer dan 2500 grote zilverreigers in Nederland.

 

Donderdag 22 december 2016, 08.45 u. – 09.50 U.
Halfzware bewolking, grauw, matige wind, 6°C.

 Vogeltelling in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord door Ad Kolen.

 

      Vogels  
Aalscholver
1
Grote zilverreiger
1
Blauwe reiger
1
Tamme eend
54
Buizerd
1
Waterhoen
4
Kokmeeuw
11
Holenduif
6
Houtduif
39&3z
Winterkoning
1&1z
Roodborst
1&4z
Merel
7&1a
Staartmees
6
Pimpelmees
1
Koolmees
13
Boomklever
1
Boomkruiper
1&1z
Gaai
2
Ekster
4
Zwarte kraai
2
Vink
8
Aantal vogels
175
Aantal vogelsoorten
21
         Zoogdieren
Eekhoorn
1
Konijn
1

 

 

 


Een blauwe reiger (Ardea cinerea) staat verscholen in de begroeiing van de het eilandje in het zuidelijk deel van de vijver. Het is een volwassen exemplaar, al bijna klaar voor het komende broedseizoen. Op het lichaam zijn al verschillende sierpluimen te zien. Op de foto is al een deel van de verkleuring van de snavel te zien. In het vroege voorjaar hebben volwassen blauwe reigers een korte tijd een oranje tot roodachtige snavel. In zachte winters bezetten blauwe reigers al in januari of februari een nest. Broeden doen ze gewoonlijk in kolonieverband.
 

Aan het begin van de telling een eekhoorn (Sciurus vulgaris) gezien. Het behendige zoogdier is echter weer snel uit beeld.
 

Enkele merels slaan alarm als een buizerd (Buteo buteo) neerstrijkt aan de rand van het park. Ook een zwarte kraai (Corvus corone) reageert ook daarop.

Onder de in totaal 42 waargenomen houtduiven (Columba  palumbus) bevinden zich 2 recentelijk uitgevlogen jongen. Bij jonge houtduiven ontbreekt het wit op de hals. De snavel is grijsachtig evenals de iris. Het totaal beeld is meer grijs dan dat van adulte exemplaren. Daardoor vallen ze direct op in de groep van 28 die op een gazon naar voedsel zoeken. Duiven broeden van maart tot in november. Vele legsels (2 eieren) hebben de meeste paren in die periode. Gewoonlijk wordt maar èèn, of twee en soms drie broedsels groot. Duiven zijn unieke vogels. Die bijzondere positie is gekoppeld aan het voederen van de jongen met ’duivenmelk’! Veel vogels die van plantaardig voedsel leven brengen de jongen met insecten groot. Alleen een insectendieet verschaft ze voldoende eiwitten om snel te kunnen groeien. Duivenmelk is een perfect vervangingsmiddel daarvan. Deze brij wordt door de kropslijmhuid afgescheiden en komt sterk overeen met de melk die zoogdieren produceren. Hierdoor zijn duiven niet zo strikt aan een bepaald broedseizoen gebonden.


 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 

 

 

 Geen opmerkingen:

Een reactie posten