woensdag 7 december 2016

Raaf langs het Wilhelminakanaal 
 Ad Kolen
 
Een van mijn vogelwandeltochten gaat langs een deel van het Wilhelminakanaal. Beginnende bij de haven van het Industrieterrein Loven-Oost en eindigende aan de rand van Oirschot. Een flinke wandeling die al vogelende en genietende van andere natuurbelevenissen gauw een hele dag in beslag neemt. Gewoonlijk lukt het maar enkele keren per jaar om de tocht te lopen. Op dinsdag 6 december 2016 kwam het weer een keer uit. Nu is er ook weer de intentie het vaker te doen. De wandeling is ontstaan uit een serie bekentellingen die met leden van de Vogelwerkgroep KNNV Tilburg en andere lokale Vogelwerkgroepen in Brabant werd uitgevoerd tijdens de winters van 2004 tot en met die van 2007. Gedurende deze achtereenvolgende winters werden voornamelijk de watervogels geteld op het Wilhelminakanaal van Tilburg tot Oirschot. De huidige route is wat opgerekt maar nog wel in 12 trajecten verdeeld. Per traject worden in deze versie alle vogels genoteerd. Zo worden vergelijkingen mogelijk van interessante deelgebieden als het beekdal en bv.de Baest, na meerdere teljaren.
 
 
 
 

Met winterse omstandigheden, wat lichte ijsvorming en prachtige getinte horizon door de opkomende zon, is het een mooi begin van een prachtige dag. Wel koud eerst -4°C en na een uur zelfs -5°C. maar later is de steeds aanwezige zon verantwoordelijk voor het oplopen van de graden. In de middag stijgt de temperatuur tot 7°C. boven nul. Hoewel er eigenlijk wel stukken met open water zijn hebben flinke delen een lichte ijsbedekking. Voorbij de brug bij Biesthouthakker is, na het passeren van een schip het water geheel ijsvrij, op wat schilfers na.
 
Ergens langs de Lovense kanaaldijk is rijkelijk oud brood gestrooid, voor de vogels neem ik aan. Een waterhoen heeft er weinig interesse in. De vogel loopt er overheen. Op dit traject tussen de bruggen aan de Lovensestraat en de Bosscheweg werden de meest kokmeeuwen gezien, 251 exemplaren. In totaal werden 371 kokmeeuwen geteld tijdens deze telling.
 
 
 
Nieuwe woningen en ijs op de zwaaikom bij de Piushaven.
 
 
Bij Moerenburg is een nieuwe plas ontstaan. Aan het begin van de Kommerstraat wordt bij veel regenval het water van de andere zijde van het kanaal in deze laagte gepompt. Het kan in de grond zakken of bij veel aanvoer zich via sloten in de omgeving verspreiden. Interessant voor steltlopers, maar nu is alles bedekt met ijs! Vreemd genoeg is het water van de Lange Jan geheel ijsvrij maar ligt op de plas er naast, een rioolwateroverstort, wel een laagje ijs. Er staan enkele kokmeeuwen op!
 
De hoogste aantallen meerkoeten (72) en wilde eenden (162) bevinden zich in het deel bij de Beekse Bergen, op de roeibaan. Een IJsvogel vliegt dwars over het hier vrij brede water. Circa 10 meter voor de overkant duikt de vogel in het water en vliegt gelijk weer door! Niet te zien of het mogelijk een vispoging was! Gewoonlijk vangen IJsvogels hun prooi vanaf een vaste plek, vanaf een tak, of soms vanaf een hek.
 
 
 
De passantenhaven bij Biesthouthakker.
 
 
Bij de eerste brug over het kanaal bij Biesthouthakker is een passantenhaven voor plezierboten. Het is er leeg nu, buiten de tientallen eenden die er gewoonlijk rusten of op brood wachten. Daartussen bevindt zich een mannetje Carolina-eend. De woerd is nog steeds geïnteresseerd in het vrouwtje wilde eenden. Ongeveer een week geleden was hetzelfde te zien op deze plek. Eerder, in 2010 werd deze eendensoort hier ook gezien, toen een vrouwtje. Deze soort wordt veel als kooivogel gehouden. Een klein aantal ontsnapte exemplaren weet zich in ons land in het wild te handhaven en ook voort te planten.
 
Even voorbij de sluis bij Haghorst struint een groep van 12 ringmussen een rij berken af. In de toppen zoeken ze naar voedsel. Wat ze eten is niet goed te zien. Ze verblijven minutenlang op een plek hangende aan of staande op een twijg.
 

 

Door opmerkelijke geluiden valt het op dat zwarte kraaien een roofvogel lastig vallen. Het is een vrouwtje blauwe kiekendief, die laat zich niet op de kop zitten door deze lastpakken. Ze valt 3 op de bodem zittende zwarte kraaien aan en ook in de lucht weert ze zich hevig.
 

  
Raaf langs het Wilhelmakanaal:
 Ongeveer in het midden tussen de sluis van Haghorst en de bossen van landgoed de Baest staat een boerderij alleen in het landschap. Op die plek langs het kanaal hoor en zie ik een ijsvogel voorbij komen. Nog onder de indruk van deze flitsende ervaring hoor ik lage krassende geluiden, behoorlijk ver weg. Denk even aan roeken maar die nog niet eerder gezien in deze omgeving. Goed 5 minuten later hoor een bekend geluid vrij dichtbij. Laag krassend met een rollende klank, een raaf. De forse zwarte vogel vliegt achter de boerderij om. Even zie ik de raaf goed, dan keert de vogel zich en vliegt in de richting van de zon.
 
 
 
 
 
 
Twee aalscholvers zitten in de top van een berk langs het kanaal. Een op het water drijvende aalscholver schudt zijn veren uit na een duik in de diepte. Daarna vliegt de vogel weg. Dat gaat zichtbaar gemakkelijker dan rechtstreeks uit water opvliegen. Aalscholvers werden tijdens deze tocht in totaal 18 stuks waargenomen. Sommige rustende maar meest in het water op zoek naar vis werden ze gezien.
 
 
 
 
 
Niet ver meer van Oirschot is een roofvogel actief. In een bosje langs het fietspad achtervolgt een mannelijke sperwer een kleine vogel. Ondanks een felle achtervolging met scherpe bochtige wendingen weet de belager te ontsnappen. Het is een vogel ter grote van een mus of koolmees. Vrouwelijke sperwers jagen op een iets grotere prooi, van het formaat lijster.
 
 
 
 
 
 
De zon verliest zijn kracht als ik Oirschot nader. Ook mijn benen worden wat slapjes na ruim 20 km lopen. Moe maar voldaan loop ik naar de andere kant van deze mooie plaats om de bus terug naar Tilburg te nemen. De warmte in de bus doet me knikkebollen. De herinneringen aan de waarnemingen tijdens deze mooie dag houden me wakker! Meerdere bijzondere vogels gezien onder de 48 soorten met een totaal van 1632 vogels.
 
 

   

In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.

Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl

 
 
 
 
 
Een beschadigde eik hersteld zich zelf!
 
 
 

1 opmerking:

  1. In de zwaaikom van het Wilhelminakanaal te Lieshout zitten ook regelmatif aalscholvers, zag er gisteren nog 6.

    BeantwoordenVerwijderen