dinsdag 12 juni 2018

Dongevallei; grote Canadese gans x grauwe gans

 
 
 

Het paar kuifeenden dat vorige telling een nest bezette aan de Lange dijk, heeft het helaas weer verlaten, vanwege de drukte langs het fietspad waarschijnlijk!

 
 
Broedvogeltelling in de Dongevallei, Reeshof Tilburg door Ad Kolen.
 
Zaterdag 9 juni 2018, 04.55 u. – 08.05 u.
Bewolkt met zon aan het einde, 17°C. tot 19°C. matige wind.


 
 
De oeverzwaluwwand.
 
 
Waargenomen vogels :
 
Fuut
2
Aalscholver
1
Blauwe reiger
1
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
2
Grauwe gans
4
Soepgans
33
Grote Canadese gans
55&38j
Nijlgans
2
krakeend
1m
Wilde eend
32&3j
Soepeend
4
Kuifeend
6
Meerkoet
16&6j
Scholekster
6&1j
Kievit
9
Kleine mantelmeeuw
2
Houtduif
5&4z
Turkse tortel
2z
Gierzwaluw
2
IJsvogel
1
Oeverzwaluw
58
Boerenzwaluw
1
Witte kwikstaart
1
Winterkoning
3z
Heggenmus
1z
Merel
2z
Zanglijster
1z
Zwartkop
3z
Tjiftjaf
3z
Fitis
4z
Pimpelmees
4
Koolmees
5&2z
Ekster
4
Kauw
28
Zwarte kraai
6
Spreeuw
67
Vink
1z
Aantal vogels
434
Aantal vogelsoorten
38

 
 


 
Een gemengde paar.

 
Grote Canadese gans X grauwe gans :
Tijdens de broedvogeltelling in de Dongevallei werd op het riviertje de Donge een paar grauwe ganzen aangetroffen. Nabij de Langedijk verbleven ze in een groep van totaal 10 ganzen. Bestaande uit meest grote Canadese ganzen. In dit gezelschap bevond zich ook een hybride paar. Bestaande uit Grote Canadese gans X grauwe gans. Eerder al tijdens deze inventarisatieronde werd een hybride paar gezien. Sinds circa 3 jaren wordt deze combinatie in de Dongevallei aangetroffen.
 
Pas nu besef ik dat het al minstens ruim een jaar om 2 paren gaat. Vorig jaar werden tijdens een telling ook 2 gemengde paren gezien. Vaker verbleef op 2 verschillende locaties een gemengd paar. Toen werd aangenomen dat het meestal om het zelfde paar ging wat zich ondertussen verplaatst had. In dit vrij smalle, langgerekte gebied vliegen vogels vaak snel op. Het is dan niet altijd duidelijk of een vogel al dan niet eerder werd waargenomen. Het bijzondere deze keer was dat het 1e paar 3 nakomelingen bij zich had. De grauwe gans, het vrouwtje, werd gevolgd door drie kuikens van minder dan een week oud. Alle 3 zagen ze er het zelfde uit en het was niet in te zien of ze meer op de moeder of op de vader lijken.
 
 
 
 
Volop activiteiten bij de nestgangen. 
 
Oeverzwaluwen broeden toch :
Hoewel de oeverzwaluwen vorig jaar in de Dongevallei vroeg terug keerden (27 maart), kwamen ze er niet tot broeden. Dit jaar keerden ze erg laat terug, de moed was al bijna opgegeven! Op 26 april dit jaar vlogen de eerste oeverzwaluwen bij de wand, het was rond 15.00 u. Direct na aankomst begonnen meerdere oeverzwaluwen aan het graven van nestgangen. Hoewel de aantallen bezette nestgangen niet zo hoog zijn als in 2014, 2015 en 2016 is dit broedseizoen toch nu al succesvol te noemen voor deze soort. Tellingen wijzen uit dat er tot nu 29 paren actief zijn in de wand. Gezien nog gaande graafactiviteiten aan enkele nestgangen, komen er zeker nog aantal bij! Het broeden in een oeverzwaluwwand loopt niet synchroon. Dat blijkt uit het feit dat er jl. zaterdag vanuit 2 nestgangen al jonge bedelende oeverzwaluwen werden gehoord. In de opening van een nestgang lag toen ook een gebroken eierschaal.
 
 
Close-up van de opnieuw gevulde nestgangen. 
 
 
De buitenste laag van het zand in de nestgangen was opnieuw tamelijk hard opgedroogd. De nestgangen werden dit voorjaar schoongemaakt en opgevuld met het zelfde zand als vorig jaar! Hoewel de situatie niet ideaal is, was het zand niet de oorzaak van het ontbreken van broedende oeverzwaluwen in 2017 in de Dongevallei.
 
 
 
 
Overzicht van de opnieuw gevulde nestgangen.
 
 
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten