woensdag 28 december 2011

Quirijnstokpark; KapvergunningZicht op een vrij open beukenbosje waarin toch nog bomen zijn gemerkt om te kappen.

Ad  Kolen

Onder omgevingsvergunningen staat in de Tilburgse Koerier van donderdag 22 december 2011 een aanvraag kapvergunning (Z-HZ-WABO 2011-02586 kap) van 15 december 2012 voor 189 bomen in het Quirijnstokpark. Tijdens mijn vorige bezoek aan het park, op 10 december al gezien dat er veel bomen (wit) gemerkt zijn. Ik overweeg  een bezwaarschrift in te dienen.

Vandaag 28 december 2012 nog eens gaan kijken hoe de situatie precies is, of er grond is voor een bezwaar. Er vanuit gaande dat de opnieuw gemerkte bomen(met wit) op de nominatie staan te verdwijnen, zie ik dat alle populieren gespaard worden. Dat is zoals in het verleden is afgesproken (brief; vrijdag 6 december 2002, juridische zaken, Gemeente Tilburg.)  Het gaat nu voornamelijk om gewone beuken (Fagus sylvatica) en wat zwarte elzen (Alnus glutinosa) aan het oostelijke deel van de vijver.

In het vroege voorjaar van dit jaar werd een massale kap afgewend in het Quirijnstokpark, door een gegrond verklaart bezwaar tegen de aangevraagde kapvergunning. Wel werden prachtige populieren, die naar verwachting nog vele jaren 'meekonden' langs het Joplinpad verwijderd en aantal van deze bomen op enkele meters vanaf de bodem afgezaagd. Overlast van de pluizen vond met wel een goede reden!

Er werd afgesproken om in overleg te bepalen welke bomen in het Quirijnstokpark nog zouden gaan verdwijnen. Daar ben ik echter niet bij betrokken !!

Het aantal gemerkte zwarte elzen valt wel mee en er zijn er bij die in slechte staat zijn. Elders in dit stuk staan volop, vaak nog wel jonge, ander exemplaren van deze soort. Er blijft genoeg aantrekkingskracht voor Putters (Carduelis carduelis) en Sijzen (Carduelis spinsis) over, dus!

Het wat hoger gelegen stuk aan de zuidkant van de vijver waar erg veel beuken gemerkt waren(met geel), aan het begin van het jaar is nu ook niet helemaal ontzien. Een viertal redelijk flinke beuken aan de achterzijde van dit stuk zouden eigenlijk moeten blijven staan, dit deel is eerder al opengemaakt. Een onnodige grote open plek ontstaat zo! Eigenlijk is het gewenst om in dit deel nog iets te kappen!

Ook  aan de achterzijde moeten enkele bomen er uit!

Al met al valt het eigenlijk wel mee ! Het is vooral uitdunnen in dichte delen van meest niet zo dikke bomen. Ik denk niet dat bezwaar noodzakelijk is, jammer van die paar bomen, die onnodig verwijderd worden !!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten