donderdag 18 april 2019

Het Noorderbos en de Vogels 2003 - 2017 Klapekster
 
 

Ad KolenEen reeks artikelen over de vogeltellingen en broedvogelinventarisaties in het Noorderbos bij Tilburg. Van 2003 tot en met 2017 werden alle vogels geteld, twee keer per maand, vanaf een vaste route. Tijdens het broedseizoen volgens de richtlijnen van het Sovon Broedvogel Monitoring Project (BMP.) 
 


 
 
Klapekster - Lanius excubitor
 
 
De klapekster komt sinds het einde van de vorige eeuw niet meer voor als broedvogel in Nederland. Ook in de ons omringende landen is hij zeldzaam geworden. Aanvankelijk zijn de meeste leefgebieden van de klapekster verdwenen door ontginningen van ’woeste gronden’. Door verzuring en vermesting nam het prooiaanbod sterk af in de resterende broedgebieden. Dit betekende het einde van de klapekster in Nederland.
 

De klapekster is in de omgeving van Tilburg als doortrekker en wintergast te zien op Huis ter Heide, de Kampina en de Regte Heide. Volgens de gegevens van Sovon overwinteren er 300-400 klapeksters in Nederland (bron: Sovon.nl.)  
 
In het open noordelijke deel van het Noorderbos is aan de zijde van het fietspad aan de Kalverstraat op vrijdag 4 november 2005 enkele malen een klapekster gezien. Deze waarneming valt samen met berichten van aanwezigheid van deze soort in het nabijgelegen natuurgebied van Natuurmonumenten: Huis ter Heide.
 

 
 
 Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten