maandag 4 februari 2019

Het Noorderbos en de Vogels 2003 -2017 Groenpootruiter


Ad Kolen
Een reeks artikelen over de vogeltellingen en broedvogelinventarisaties in het Noorderbos bij Tilburg. Van 2003 tot en met 2017 werden alle vogels geteld, twee keer per maand, vanaf een vaste route. Tijdens het broedseizoen volgens de richtlijnen van het Sovon Broedvogel Monitoring Project (BMP.)  
 


 

Groenpootruiter - Tringa nebularia 
De groenpootruiter is een middelgrote ranke steltloper die hoog op de poten staat. Hij heeft ook echt groene poten, die in de winter wat meer grijs zijn. De grote witte wig op de rug en de witte flanken, die sterk afsteken tegen de donkere vleugels, zijn duidelijke kenmerken.


De groenpootruiter broedt niet in Nederland. Tijdens de voorjaars- en najaarstrek zijn vogels uit Noord-Europa en Rusland in Nederland te zien. Tijdens zachte winters blijven kleine aantallen hier hangen en ook in de zomer. De groenpootruiter overwintert voornamelijk in West-Afrika maar ook in kleine toenemende aantallen in Zuidwest- en West-Europa (bron: Sovon.nl.)

Tweemaal is een groenpootruiter waargenomen in het Noorderbos: één op 14 augustus 2004 en één op 6 april 2012.
Reacties naar
adkolen@kpnmail,nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten