zaterdag 9 februari 2019

Het Noorderbos en de Vogels 2003 - 2017 Kleine mantelmeeuw Een jonge kleine mantelmeeuw en een volwassen op de achtergrond.
Ad Kolen
Een reeks artikelen over de vogeltellingen en broedvogelinventarisaties in het Noorderbos bij Tilburg. Van 2003 tot en met 2017 werden alle vogels geteld, twee keer per maand, vanaf een vaste route. Tijdens het broedseizoen volgens de richtlijnen van het Sovon Broedvogel Monitoring Project (BMP.)
 


 


Kleine mantelmeeuw -  Larus fuscus


De kleine mantelmeeuw is herkenbaar aan zijn formaat, ongeveer gelijk aan de zilvermeeuw, de donkere vleugels en de gele poten. De kleine mantelmeeuw is nauw verwant aan de zilvermeeuw. Bij donker weer zijn deze soorten soms moeilijk te onderscheiden. Vooral jonge vogels zijn erg gelijkend. Met het toenemen van de leeftijd wordt de jonge kleine mantelmeeuw donkerder.


In onze omgeving trekt de kleine mantelmeeuw aan het begin van de winter weg en keert pas half maart terug. Nederland valt grotendeels buiten het winterareaal van de kleine mantelmeeuw. In tegenstelling tot de andere soorten meeuwen, die de stad verlaten om elders te broeden, hangt de kleine mantelmeeuw in het voorjaar en de zomer in stedelijk gebied rond. Voor een deel betreft het jonge vogels die nog niet broeden. Maar broedvogels scharrelen in de stad ook hun kostje bij elkaar om hun jongen te voeden. De kleine mantelmeeuw overbrugt moeiteloos 100 km tussen broed- en foerageergebied. Een deel van de hier in het voorjaar waargenomen kleine mantelmeeuwen broeden bijvoorbeeld in het industriegebied Moerdijk. Het aantal broedparen kleine mantelmeeuwen in Nederland bedraagt 100.000-110.000 in de periode 2013-2015 (bron: Sovon.nl.)De kleine mantelmeeuw is het minst aangetroffen van de 4 soorten meeuwen die in het Noorderbos voorkomen. De soort is in vijf van de vijftien teljaren aangetroffen: 10 in 2005, 2 in 2007, 2 in 2011, 1 in 2014 en 5 in 2016. In totaal 20 exemplaren. Alle waarnemingen vallen binnen de periode van april tot de helft van november.

 

Reacties naar
adkolen@kpnmail.nl

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten